Η metal μουσική βοηθά τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν την ιδέα του θανάτου

 Αναμφισβήτητα για κάθε πραγματικό ακροατή της metal, αυτό το είδος μουσικής βοηθά κάποιον να αντιμετωπίσει αρκετά πράγματα στην πορεία της ζωής του, από μια απλή κακή ημέρα έως και σοβαρές προσωπικές καταστάσεις. Το πόρισμα μιας νέας έρευνας, που εκδόθηκε στο Journal of Psychology of Popular Media με τίτλο The Memory Remains, ισχυρίζεται ότι η metal πιθανώς βοηθά τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν καλύτερα την ιδέα του θανάτου και της θνητότητας.

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 30 άτομα, στα οποία δόθηκε είτε ένα audio book είτε το “Angel Of Death” των Slayer πριν να απαντήσουν σε ένα ψυχολογικό ερωτηματολόγιο. Ωστόσο, πριν να προχωρήσετε και στην ανάγνωση της περίληψης του άρθρου, πρέπει να σημειωθούν δύο πράγματα: αφενός, ο αριθμός συμμετεχόντων ήταν αρκετά περιορισμένος και, αφετέρου, δεν προσδιορίζεται ούτε ο τίτλος του audio book ούτε το πόσο σχετικό ήταν αυτό με τη θεματική της έρευνας.

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την περίληψη: «Η heavy metal συχνά συσχετίζεται με το θάνατο και το αποθνήσκειν από όσους δεν είναι οπαδοί, ενώ μέλη αυτής της υποκουλτούρας αναφέρουν ότι η ακρόαση της metal μουσικής είναι για αυτούς απόδραση από την κατάθλιψη και ακόμα τους βοηθά ως προς τις σχετικές με τον θάνατο σκέψεις. Σύμφωνα με τη θεωρία διαχείρισης του τρόμου, η αυτοεκτίμηση και η πολιτιστική οπτική λειτουργούν ως ένα αποτελεσματικό σύστημα δύο προστατευτικών στοιχείων ενάντια στο φόβο του θανάτου. Αυτό που δε διασαφηνίζεται στην παρούσα έρευνα για τη θεωρία διαχείρισης του τρόμου είναι εάν (α) η παρουσίαση πολιτιστικών παράγωγων απευθείας μετά την έκθεση της θνητότητας είναι αρκετή για να βοηθήσει ενάντια στην ιδέα του θανάτου ή εάν τα προστατευτικά συστατικά πρέπει πάλι να ενεργοποιηθούν και (β) εάν η ενεργοποίηση ενός προστατευτικού συστατικού είναι επαρκής. Η metal ΄μουσική μπορεί να θεωρηθεί ως πολιτιστικό παράγωγο για τους οπαδούς και επομένως μπορεί να αποτελέσει συστατικό στοιχείο της κοινωνικής ταυτότητας τους.

 

Δύο έρευνες εξέτασαν εάν η heavy metal μουσική είναι ικανή να λειτουργήσει ως προστατευτικός παράγοντας πολιτιστικής οπτικής κατά του υπαρξιακού άγχους χρησιμοποιώντας εγγενείς μεθόδους υπολογισμού. Στην πρώτη έρευνα, βρήκαμε ότι οι οπαδοί δεν είχαν περαιτέρω να ανάγκη την πολιτιστική οπτική τους παρά μόνο εάν άκουγαν metal μουσική μετά την εισαγωγή της σημασίας της θνητότητας. Τα αποτελέσματα της δεύτερης έρευνας αποκάλυψαν ότι η metal μουσική καθιστά την περαιτέρω στήριξη της αυτοεκτίμησης αχρείαστη για τους οπαδούς ενώ οι μη οπαδοί αισθάνονταν ακόμα την ανάγκη να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση τους.»

 

Ασχέτως της εγκυρότητας της παραπάνω έρευνας, μήπως το αποτέλεσμα της δεν (θα έπρεπε να) αποτελεί έκπληξη για το metal κοινό;

 

 

Comments

css.php