Δείτε τον Eloy Casagrande να διασκευάζει το “People=Shit”.