Η μουσική είναι μία αλλά οι εκφράσεις της πολλές. Πάντα έβρισκα τις σκληρές εκφράσεις της πιο συναρπαστικές. Με τα χρόνια και ως μουσικός, πλέον, ανακάλυψα την ευρύτερη μαγεία της τόσο πρακτικά όσο και θεωρητικά αλλά ποτέ δεν έσβησε η φλόγα γι’ αυτό το “νεύρο”. Με ακολουθεί από τότε σε ό,τι κάνω.

Comments