Αγγελία: Punk Tribute Band, ζητούνται μέλη. Από Pistols μέχρι Kennedys.