Ανταπόκριση: BARONESS – Breath After Coma @ Gagarin205, Αθήνα (19/10/2019)