Ανταπόκριση: UNIVERSE217 @ Κύτταρο Live, Αθήνα (18/03/2016)