Οι Planet of Zeus support στους Mastodon

Οι Αθηναίοι μαζί με τους Bokassa θα ανοίξουν τη συναυλία των Mastodon στο Παρίσι τον Ιούνιο του 2022, ενώ οι Planet of Zeus θα μοιραστούν τη σκηνή και στο Tilburg.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=406297530843871&set=pcb.406301517510139&__cft__[0]=AZV-IxipoNu1kh1I8MuXSCF9KmRbTlvh9x7UFxSRd3qZw1St9dx9y0KB51FFk4tD4a0AXELH_OTvOyZj9RO5pNHJCeXrnssoxOtyfcSWP1ozxWfMwZ_XOO-F9Ifc_tTmieC-R1GHFmA-nTPCuoPEcXZw&__tn__=*bH-R

Comments