Το πρόγραμμα των Evergrey στo Κύτταρο

Evergrey + Bloodred Hourglass + Genus Ordinis Dei + Crossing Eternity

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, Κύτταρο

Οι πόρτες ανοίγουν στις: 18:30
Crossing Eternity: 19:10 - 19:40 (30 λεπτά)
Genus Ordinis Dei: 19:55 - 20:25 (30 λεπτά)
Bloodred Hourglass: 20:40 - 21:20 (40 λεπτά)
Evergrey: 21:50 - 23:20 (90 λεπτά)

Signing @ merch stand: 23:30 - 00:00

Comments