Αναβάλλονται οι προγραμματισμένες για 12/3, 14/3 και 15/3 συναυλίες στο An Club (UTH Fest XV warm up – Grunge Fest v1 και η συναυλία των Darkest End / Fovitron / Archegon / Karvis!

Αναβάλλονται οι συναυλίες που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν στις 12, 14 και 15 Μαρτίου μέχρι νεοτέρας.

 

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα παρακάτω event:
/12.03 Up the hammers festival XV Warm up show
/14.03 Postponed: Grunge Fest Vol.1 - (Spring 2020) 14.03!
/15.03 Darkest End / Fovitron / Archegon / Karvis

Comments