Το μέταλλο δεν είναι είναι στα ρούχα…είναι στην ψυχή!