Ανανεωμένη έκδοση του βιβλίου ”Θεμελιώδεις & σύγχρονες τεχνικές της ηλεκτρικής κιθάρας’