Και οι SABATON στο RockWave, μαζί με Judas Priest, Saxon & Accept!