ΣΑΚΗΣ ΤΟΛΗΣ: Απολίθωμα πήρε το όνομα του στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Μάαστριχτ!